Radni

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny liczy 21 radnych. Skład Rady to wynik wyborów przeprowadzonych dla 29 jednostek podziału administracyjnego miasta w dn. 22 marca 2015 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 58/15.

Radnym zostać może wyłącznie pełnoletnia osoba na stałe zamieszkującą daną dzielnicę, która przed wyborami zebrała co najmniej 30 podpisów pod swoją kandydaturą, a w wyborach pod względem liczby oddanych głosów zajęła co najmniej 21. miejsce.

Radni Dzielnicy Wrzeszcz Górny kadencji 2015-2019:

2. Adam Ciechanowicz
4. Maciej Kałas – Zastępca Przewodniczącego Rady
5. Jadwiga Kopeć
8. Wojciech Kuliński
10. Lidia Makowska
11. Zbigniew Mleczko
12. Romuald Plewa – Przewodniczący Rady
13. Barbara Polakowska
14. Gabriela Roszkowska – Członek Zarządu
15. Kamil Rutecki
16. Michał Szulta
17. Janina Wiśniewska
18. Ewa Woźna
19. Barbara Zieleń
20. Małgorzata Marmurowicz (od 11 maja 2016 r.)
21. Joanna Sławkowska-Marszeniuk (od 11 maja 2016 r.)
Ewa Hope (nie objęła mandatu)
Urszula Zerek (nie objęła mandatu)

W celu lepszej organizacji pracy w Radzie, radni pracują wewnątrz komisji, które przygotowują m.in. odpowiednie projekty dokumentów na sesję lub dla Zarządu.

W kadencji 2015-2019 powołane zostały trzy komisje:

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji w składzie:
1. Wojciech Chmielewski – Przewodniczący Komisji
2. Adam Ciechanowicz
3. Halina Człapińska
4. Jadwiga Kopeć
5. Krzysztof Koprowski
6. Witold Kuźmicki
7. Lidia Makowska
8. Barbara Polakowska
9. Joanna Sławkowska-Marszeniuk (od 7 grudnia 2016 r.)
Kamil Rutecki (do 22 marca 2017 r. – rezygncaja)
Michał Szulta (do 1 lutego 2017 r. – rezygnacja)

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego w składzie:
1. Wojciech Chmielewski
2. Maciej Kałas
3. Wojciech Kuliński
4. Witold Kuźmicki – Przewodniczący Komisji
5. Zbigniew Mleczko
6. Barbara Polakowska
7. Barbara Zieleń

Komisja Kulturalno – Społeczna w składzie:
1. Wojciech Chmielewski
2. Adam Ciechanowicz
3. Halina Człapińska
4. Lidia Makowska
5. Małgorzata Marmurowicz (od 7 grudnia 2016 r.)
6. Gabriela Roszkowska
7. Kamil Rutecki
8. Janina Wiśniewska
9. Ewa Woźna
10. Barbara Zieleń
Michał Szulta (do 1 lutego 2017 r. – rezygnacja, przewodniczący do 1 lutego 2017 r.)

W ramach Rady działa też Komisja Rewizyjna. W przeciwieństwie do ww. komisji, powoływanych uchwałą Rady Dzielnicy, Komisja Rewizyjna jest powołana odgórnie na podstawie statutu rad dzielnic „w celu kontroli działalności Zarządu”.

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Witold Kuźmicki
2. Lidia Makowska
3. Barbara Polakowska – Przewodnicząca Komisji
4. Janina Wiśniewska
5. Barbara Zieleń

Bądź na bieżąco